หลักการออกแบบเกมส์

posted on 10 Feb 2009 01:43 by xinnixblog
หลักการออกแบบเกมส์

บทที่ 1 เตรียมตัวเตรียมใจ สำรวจร่างกายและจิตใจของเราก่อนออกวิ่ง

ถ้าคุณเป็นคนจิตใจดี ปกติ ไม่มีความผิดแปลกไปจากชาวบ้านเขา
เช่น ไม่เทน้ำตาลเข้าปาก ขณะนั่งคุยกับเพื่อนๆ , ไม่ทำตัวเด็กแนวพ่อแม่ไม่เข้าใจ,
สังเกตแล้วว่าเป็นที่รักของเพื่อนๆ , ไม่ได้เป็นพวกเก็บกด  คุณมีโอกาสจะเป็นนักออกแบบเกมส์ที่ดีได้

ทำไมผมต้องกล่าวเช่นนี้ เพราะว่านักออกแบบเกมส์ต้องนำผลงานไปสู่สายตาคนมากมาย
หาคุณไม่เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร คุณจะไม่สามารถสื่อสารกับเขา
ผ่านงานของคุณได้เลย

นักออกแบบเกมส์ ก็คือ คนที่ให้ความสุข ความบันเทิง แก่คนอื่น พูดง่ายๆว่าเป็นนักบันเทิง
เข้าใจว่าทำอย่างไรให้คนอื่น บันเทิง คุณเล่าเรื่องตลกแล้วมีคนขำ คุณทำอะไรก็มีคนสนใจ
แบบนี้หละครับ คุณมีแนวโน้มแล้วหละว่าจะทำงานประเภทนี้ได้

นักออกแบบเกมส์ที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นภายในตัวสูง เปิดใจและยอมรับฟังเหตุและผล
โดยทั่วไป จิตนการ และ เหตุผล ของนักออกแบบเกมส์มักจะไม่แน่นอน บางเกมส์ก็มีเหตุผลมาก
บางเกมส์ก็เป็นเพียงการทดลอง แต่โดยรวมก็เพื่อความสนุก

การสื่อสารก็เป็นเรื่องที่สำคัญ หาก ไม่สามารถพูด หรือ เขียน ให้ใครเข้าใจได้ง่ายๆ ก็อาจจะ
ตกม้าตายได้ การเข้าใจกลไกลการออกแบบเกมส์ แต่ไม่สามาถถ่ายทอดออกมา
เพื่อให้ทีมสามารถสร้างเกมส์ที่คาดหวังไว้ได้ ก็เท่ากับว่า ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

กล่าวโดยสรุปคือ นักออกแบบเกมส์ ต้องพร้อมด้วยจิตใจที่ดี มีการสื่อสารที่ดี และ เป็นผู้
เข้าใจความบันเทิง รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะสนใจความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ คุณก็มีโอกาสแล้วหละ
ที่จะเป็นนักออกแบบเกมส์ที่ดีได้

Comment

Comment:

Tweet

อยากเรียนด้านนี้ตรงๆเลยเหมือนกันแหะ แต่ตอนนี้ต้องหาเงินก่อนครับ big smile

#2 By Akara_gat on 2009-02-10 12:46

ขอบคุรมากครับbig smile big smile

#1 By เซงครับ on 2009-02-10 11:05